ΠΕΡΙ ΤΟΥ BLOG

Το blog αυτό δημιουργήθηκε από τους φίλους του Παιδικού Χωριού και σκοπό έχει να βοηθήσει -όσο είναι δυνατόν- υλικά και πνευματικά τα παιδιά που διαμένουν στους χώρους του, προβάλοντας το θεάρεστο έργο που γίνεται.
Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, στο εξής mail:

Τούτη η δίψα δεν σβήνει...δεν πεθαίνουμε σκλάβοι...

Και φέτος τα παιδιά του Λυρείου Παιδικού Χωριού βροντοφώναξαν:

"Τούτη η δίψα δεν σβήνει, τούτη η μάχη δεν παύει
χίλια χρόνια αν περάσουν, δεν πεθαίνουμε σκλάβοι..."